Psykoterapeutti Satu Matero

 

 


Tervetuloa vastaanottoni  kotisivuille!

Olen vuonna 1958 syntynyt yhteiskuntatieteen maisteri, sosiaaliterapeutti ja Valviran laillistama sekä KELA:n palvelutuottajarekisterissä oleva erityistason yksilöpsykoterapeutti.

Psykoterapiakoulutukseni on ratkaisukeskeinen (Lyhytterapiainstituutti, 3 vuotta) ja kognitiivisanalyyttinen (Kognitiivisanalyyttinen psykoterapiayhdistys, 1 vuosi).

Edustan  integroivaa työtapaa eli yhdistän terapiatyössä tukevia, kognitiivisia (erityisesti skeematerapia), kognitiivisanalyyttisia ja psykoanalyyttisia (mm. mentalisaatio) elementtejä.


Erikoisalueeni ovat

dystymia (pitkäaikainen masennus, jota ylläpitää jokin persoonallisuushäiriö),

aleksitymia (tunteiden ja minän kato) sekä

lastensuojelu- ja päihdeperheiden aikuiset lapset.


Tarjoan sekä pitkiä 3-vuotisia kuntoutuspsykoterapioita että fokusoitua yksityistä 10-20 kerran lyhytterapiaa.

Ota yhteyttä!