Psykoterapeutti Satu Matero

 

 

 

Pätevyys ja kokemus

Suoritin yhteiskuntatieteen maisterin tutkinnon Jyväskylän Yliopistossa pääaineenani yhteiskuntapolitiikka (sosiaalityö) vuonna 1988, minkä jälkeen opiskelin toimipaikkakoulutuksena kognitiivista päihdeterapiaa (Järvenpään sosiaalisairaalan malli) ja strategis-ratkaisukeskeistä perheterapiaa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto).

Jo opiskeluaikanani ja sittemmin valmistuttuani toimin yhteensä 26 vuotta julkisen sektorin sosiaalityössä ja terapiatyössä kokoaikaisena ja viimeisimmät vuodet osa-aikaisena. Virkaurani  aikana pääasialliset tehtäväni olivat päihdeterapia ja perheoikeusneuvonta.

Valmistuin erityistason (ET) psykoterapeutiksi (kolmivuotinen koulutus, ratkaisukeskeinen suuntaus) helmikuussa 2006 Lyhytterapiainstituutista Helsingissä ja perustin aluksi sivutoimisen yksityisvastaanoton jo opiskeluaikanani.

Vuosina 2009-2010 osallistuin  laajempana täydennyskoulutuksena kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutusohjelmaan (yksivuotinen koulutus, Kognitiivisanalyyttinen psykoterapiayhdistys).  Nykyään osallistun säännöllisesti eri psykoterapiasuuntausten seminaareihin ja täydennyskoulutuksiin vuosittain.

Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen vaikutus näkyy työotteessani vahvasti. Olen läpikäynyt oman psykodynaamisen psykoterapian (4 vuotta) ja työnohjaajanani on toiminut vuodesta 2005 alkaen  kouluttajatason psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti.

Psykoterapeutin yksityisvastaanottoa minulla oli sivutoimisesti vuodesta 2002 alkaen  aluksi päihdeterapeuttina. Päätoimiseksi ja kokoaikaiseksi aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi siirryin vuonna 2006 heti laillistamisen jälkeen (TEO-Valvira-rekisterinumero 01002523429).

Kuulun KELA:n palveluntuottajarekisteriin.