Psykoterapeutti Satu Matero

 

 

Yksityinen psykoterapia

Teen  pelkästään  työssäkäyvien aikuisten yksityistä tai Kelan korvaamaa yksilöpsykoterapiaa.

Psykoterapia aloitetaan vähintään yhden käynnin molemminpuolisella arviointi- ja tutustumiskäynnillä. Jatkokäyntien tiheys ja hoitojakson pituus  sovitaan yhdessä tarpeen ja resurssien mukaan tarvittaessa vaikkapa vain lyhyeksi jaksoksi kerrallaan ja minimiperiaatteella. Toteuttamieni hoitojen pituudet vaihtelevat 5 käynnin lyhytterapioista useiden vuosien tukeviin jatkuvasti käynneiltään harveneviin hoitosuhteisiin.

Vaikka erityisesti yksityiset lyhytterapiapotilaani kärsivätkin tavallisimmin akuuteista  ja fokusoidulla tuella ohimenevistä vuorovaikutusongelmista, olen erikoistunut pitkäaikaiseen masennukseen, jota ylläpitää jokin persoonallisuushäiriö.   Toinen kiinnostuksen kohteeni on "minän katoaminen" ja "kuolleet tunteet" ja "tyhjyyden tunne" aleksityymisenä kokemuksena.  Kolmas alue josta minulla on paljon kokemusta on lastensuojeluperheiden ja alkoholistiperheiden aikuisten lasten ongelmat.

Minulle soveltuvat parhaiten ne, joilla on ollut selkeän traumaattinen tai kaoottinen lapsuus ja nykyhankaluudet ilmenevät eritysesti  oman minän horjumisena, omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja ilmaisemisen vaikeutena sekä vuorovaikutusongelmina. Persoonallisuushäiriöistä kyseeseen tulee vaativa persoonallisuus.

Terapiakäynnit voivat toteutua 45-90 minuutin mittaisina  vaikkapa kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Yksityisen psykoterapian käyntitaksa sovitaan yksilöllisesti käyntitiheyden ja terapiatunnin pituuden mukaisesti.

Eniten käytössäni on nykyään skeematerapia eli tunnelukot. Tutkitaan haitallisia ajattelu ja kokemistapojasi, jotka ovat aikanaan (lapsena esim kiltteys) palvelleet sopeutumistasi, mutta aikuisena haittaavat  elämääsi monin tavoin. Opetellaan yhdessä uutta terveempää toimintatapaa nykysuhteissasi.

KELA:n pitkä kuntoutusterapia

KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa koskevat säännellymmät kuviot. Palveluntarjoaja-terapeutilla tulee mm. olla terapiakoulutuskoulutus hoitavan psykiatrin juuri sinulle KELA-hakemusta varten suosittelemaan terapiamuotoon. 

Näin ollen voin tulla kyseeseen juuri sinun KELA:n kuntoutusterapian palveluntuottajanasi, mikäli sinun katsotaan hyötyvän intensiteetiltään keskimäärin kertaviikkoisesta  integroivasta (eri terapiasuuntauksia yhdistelevästä), supportiivisesta ( tukevasta) tai ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta.

KELA korvaa erityisperusteilla myös kaksoisistunnon, mikä on monelle hoidollisesti ja käytännöllisesti toimiva ja terapian vaikuttavuutta lisäävä ratkaisu.

KELA:n lyhyt kuntoutusterapia

Tiedäthän, että Kela myöntää kuntoutuspsykoterapiaa myös lyhyenä terapiana (vuodeksi korkeintaan 80 käyntiä). Lyhyen terapian jälkeen voit vuoden tauon jälkeen hakeutua halutessasi pitkään terapiaan.  

Tällainen työskentely soveltuu tosi hyvin mm. työuupumuksen ja sen taustatekijöiden hoitoon.

Katso lisätietoja:

https://www.kela.fi/documents/10192/3239760/Kuntoutuspsykoterapia.pdf

Kelan lisäksi työterveyshuollot ja vakuutusyhtiöt myöntävät maksusitoumuksia lyhytterapiaan. Keskustele asiasta lääkärisi kanssa!