Psykoterapeutti Satu Matero

 

 

Yksityinen psykoterapia

Teen vuoden 2017 alusta alkaen pelkästään  työssäkäyvien aikuisten yksityistä tai Kelan korvaamaa yksilöpsykoterapiaa.

Yksityinen psykoterapia voi olla lyhyttä tai pitkää, kohdennettua tai tutkivaa. Olen psykoterapeuttina aktiivinen ja keskusteleva.

Psykoterapia aloitetaan vähintään yhden käynnin molemminpuolisella arviointi- ja tutustumiskäynnillä. Jatkokäyntien tiheys ja hoitojakson pituus (kun kyseessä on yksityinen terapia) sovitaan yhdessä tarpeen ja resurssien mukaan tarvittaessa vaikkapa vain lyhyeksi jaksoksi kerrallaan ja minimiperiaatteella. Toteuttamieni hoitojen pituudet vaihtelevat 5 käynnin lyhytterapioista useiden vuosien tukeviin jatkuvasti käynneiltään harveneviin hoitosuhteisiin.

Vaikka erityisesti yksityiset lyhytterapiapotilaani kärsivätkin tavallisimmin akuuteista  ja fokusoidulla tuella ohimenevistä vuorovaikutusongelmista, olen erikoistunut pitkäaikaiseen masennukseen, jota ylläpitää jokin persoonallisuushäiriö.   Toinen kiinnostuksen kohteeni on "minän katoaminen" ja "kuolleet tunteet" ja "tyhjyyden tunne" aleksityymisenä kokemuksena.  Kolmas alue josta minulla on paljon kokemusta on lastensuojeluperheiden ja alkoholistiperheiden aikuisten lasten ongelmat ja oireet.

Minulle soveltuvat parhaiten ne, joilla on ollut selkeän traumaattinen tai kaoottinen lapsuus ja nykyhankaluudet ilmenevät eritysesti  oman minän horjumisena, omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja ilmaisemisen vaikeutena sekä vuorovaikutusongelmina.

Terapiakäynnit voivat toteutua 45-90 minuutin mittaisina  vaikkapa 2 kertaa viikossa tai kerran kuukaudessa. Yksityisen psykoterapian käyntitaksa sovitaan yksilöllisesti käyntitiheyden ja terapiatunnin pituuden mukaisesti

KELA:n kuntoutusterapia

KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa koskevat säännellymmät kuviot. Palveluntarjoaja-terapeutilla tulee mm. olla terapiakoulutuskoulutus hoitavan psykiatrin juuri sinulle KELA-hakemusta varten suosittelemaan terapiamuotoon. 

Näin ollen voin tulla kyseeseen juuri sinun KELA:n kuntoutusterapian palveluntuottajanasi, mikäli sinun katsotaan hyötyvän intensiteetiltään keskimäärin kertaviikkoisesta (aluksi kaksi kertaa viikossa tai kaksoistunnilla toteutuvasta) integroivasta (eri terapiasuuntauksia yhdistelevästä), supportiivisesta ( tukevasta) tai ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta.

KELA korvaa erityisperusteilla myös kaksoisistunnon, mikä on monelle hoidollisesti ja käytännöllisesti toimiva ja terapian vaikuttavuutta lisäävä ratkaisu.

Ota yhteyttä, neuvotellaan sopiiko työtapani juuri sinulle!