Psykoterapeutti Satu Matero

 

 

Vapaat ajat

Kaikki terapiapaikat on  varattu. 

Eläkkeelle jäännin vuoksi en ota enää ollenkaan uusia asiakkaita.

                                            Päivitetty 15.6.2020

Ajankohtaista tietoturvasta

En ole Kanta-tietojärjestelmässä, joka on pakollinen vain niille psykoterapeuteille, jotka tekevät käyntimuistiinpanot tietokoneelle.   

Teen psykoterapiakirjaukseni käsin asiakaskohtaisiin vihkoihin, joita säilytän asiakassuhteen ajan lukitussa tilassa ilman yhdistettäviä tunnistetietoja. 

Salassapidettävät lausunnot, laskut ja päätökset ovat skannattuna suojatulla ulkoisella kovalevyllä asiakassuhteen ajan. Mitään tietoja ei siis ole internetissä.

Hoitosuhteen päätyttyä teen muistiinpanoistani Kansaneläkelaitokselle vaadittavan hoitoyhteenvedon jonka arkistoin lain vaatimalla tavalla  ulkoisella suojatulla kovalevyllä. Vihkot tuhotaan. Arkisto toimitetaan psykoterapiatyön päätyttyä arkistoitavaksi Kansaneläkelaitokselle. 

                                                                                               Päivitetty 26.10.2020